Nyelvtan tanulása – kell?

Az idegennyelvű beszédkészség megszerzéséhez nem szükséges nyelvtan tanulása. Ha ez így lenne, akkor gyermekkorunkban nem tanultuk volna meg anyanyelvünket (ez alól van egy kivétel: ha valaki nyelvésznek készül). Az emberi agy nem egy számítógép, és képtelen nyelvtani ismeretek alapján spontán közlendőt alkotni.

Emberek vagyunk tehát, és nem gépek, érzelmekkel, intuíciókkal, élményekkel, emlékekkel, és ezek sokasága alkotja egyéniségünket, melynek egyik legfontosabb megnyilvánulása a beszéd. Emiatt, nyelvtan tanulása helyett, érdemes ennek figyelembevételével folytatni önmagunk fejlesztését.

Ha Ön korábban tanult nyelvtant és szavakat, az természetesen nem baj, amennyiben a továbbiakban más alapokra helyezi már meglévő tudását, és magát a nyelvtanulást – így hasznára fog válni.

Author: rkruza